Yutenkai Dojos

 Yutenkai Heiho-Tenshin-Kan (Master Itoh, KANAGAWA)
Place Heiho-Tenshin-Kan Dojo
430 Kigetsu, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa JAPAN
   http://www.bremen.or.jp/ito4699/
Schedule Tue, Thu, Sat: Karate-do (children 17:00-18:00, adult 19:00-21:00)
Mon: Iai-Kobu-do (18:00-19:30), Karate-do black belt (19:30-21:00)
Sun: Karate-do (10:30-12:00)


 Oita Yutenkai, Oita-Yuten-Kan (Master Kinoshita, OITA)
Place Oita-Yuten-Kan dojo
1-3-20, Daido, Oita-shi, Oita
Schedule Tue: (Mr. Katsuragi, Fifth-dan) 18:00-20:00
Thu: (Master Kinoshita) 18:00-19:30
Sat: (Mr. Akiyoshi, Fifth-dan) 16:30-18:30
Sun: (Master Kinoshita, Mr. Imamiya, Fifth-dan) 16:30-18:30


 Toho Yutenkai, Toho university Karate-do club. (Master Fukuda, Tokyo & Chiba)
*** Toho university students only


 Futjitsu Yutenkai, Kawasaki-headquarters (Master Ariga, Kanagawa)
Place Fujitsu Inc, gymnastic hall 3F,
5 minutes on foot from JR Mushashi-Nakahara station
   http://jp.fujitsu.com/facilities/kawasaki/
Schedule Wed: (Master Ariga/Nakano)19:00-21:00
Thu in the odd week: (Master Ariga, Kumite practice) 19:00-21:00
Sun: (Mr. Ono Fifth-dan) 10:00-13:00, (Master Ariga, Kara practice) 13:00-15:00


 Futjitsu Yutenkai, Fujitsu BSC club (Master Koibuchi, Tokyo)
Place Shinagawa Sport association, gymnastic hall 2F
4 minutes on foot from JR Osaki station
   http://asp.netmap.jp/map/2500212644.html
Schedule Mon: 18:30-20:30 ( need to ask club staff )


 
Fujitsu Yutenkai, Kumagaya club (Mr. Ogawa 5th-dan, Kumagaya)
Place Kumagaya-city's gymnastic hall
2-33-5 Sakuramachi, Kumagaya-shi, Saitamaken JAPAN
5 minutes on foot from JR Takasaki line's KUMAGAYA station.
http://www.mapfan.com/link.cgi?MAP=E139.23.23.4N36.07.59.2&ZM=10
Shedule Sat: (Mr. Ogawa Fifth-dan)18:30-20:30

 
Fujitsu Yutenkai, FANUC club (Mr. Yairo 5th-dan, Yamanashi)
Place 3580 Oshinokusa, Oshinomura, Minami-shitara-gun, Yamanashi JAPAN
Schedule 
Fujitsu Yutenkai, Akashi club (Mr. Shimizu 5th-dan, Hyougo)


 
Osaka Yutenkai (Mr. Nagatsuka, 4th-dan, Osaka)
Place KUBOTA, Inc's gymnastic hall
1-2-47, Shikizu-higashi, Naniwa, Osaka-shi, Osaka JAPAN
   kubota_map

10 minutes on foot from Subway Midousuji-line's NANBA station.
Schedule Tue, Fri 18:30-20:00 (open 18:00) 
Oita Muten-Kan (Master Hori, Oita)


 
Bizen Yutenkai (Master Higasa, Okayama)


 
Housei-Giwa-Doumon-Kai (Master Matsuhashi, Tokyo)